Nytt Designsenter for Embedded Systems og FPGA

EmLogic skal ha ett og kun ett fokus: Embedded Systems – inkludert Software, Hardware og FPGA. Dette rene og smale fokuset (hvilket vel egentlig faktisk er definisjonen på fokus) vil tillate EmLogic å virkelig spesialisere seg på alle viktige aspekter for dette fagfeltet. Det er noe som vil komme både kunder og ansatte/medeiere til gode.

Part of the TechSeed group

MEN – EmLogic kommer ikke til å stå alene. Det vil være en del av TechSeed group, som vil starte flere relaterte datterselskaper etter hvert. Dette vil snart gi et bredere spekter av tjenester til våre kunder. TechSeed skal håndtere “the Edge”, mens EmLogic er på en måte “at the edge of the Edge” – altså embedded. Men alt sauses ikke sammen i et stort bredt firma. EmLogic – og etter hvert de andre datterselskapene – skal alle være rene spesialistmiljøer på sitt felt og blant topp 3 i Norge. EmLogic strekker målet litt lenger. Vi skal bli ledende i Norge på Embedded Systems og FPGA.

Ansatte/Medeiere

Jeg skrev “ansatte/medeiere” over fordi vi ønsker at alle nye ansatte skal ha et sterkt eierskap i EmLogic. Mange firmaer sier det samme og tilbyr peanuts, mens vi tilbyr et reelt eierskap. Ofte er det vanskelig for småbarnsforeldre med mye gjeld å investere i aksjer i eget firma, men vi ønsker at alle våre ansatte skal ha råd til “sin” del av selskapet, og derfor tilbyr vi dette til bare noen få lapper. Vi ønsker et bredt eierskap og en felles interesse blant alle våre ansatte/medeiere om å gjøre EmLogic til det best mulige Designsenteret for både kunder og ansatte/medeiere.

Ansetter flere utviklere nå

Vi har annonser ute etter FPGA-Designer og Embedded Software Developer – og ønsker mange. Vi ønsker også å høre fra Hardware designere, og da særlig dere som også har litt erfaring med SW eller FPGA. (Send gjerne søknad til info@emlogic.no, men merk at vi i denne omgang kun vurderer søknader fra personer bosatt i Norge.)

Ledende designsenteret i Norge på Embedded Software og FPGA

I tillegg til en sterk fokusering på metodikk er det også viktig med opplæring, erfaringsutveksling og “mentoring”. Sånn sett er grunnpilaren allerede på plass. Jeg har alltid brent for alt dette på FPGA, – og som leder av Embedded Software stiller Michal Koziel med mye av den samme interessen og engasjementet. Michal har erfaring fra flere utviklingsfirmaer, Data Respons og Bitvis. I Bitvis var han var leder for Software avdelingen og SW metodikk. De siste årene har han også jobbet mye på system-nivå i Tomra. I tillegg har vi personer på vei inn som også er langt over middels interessert i alt som kan gi en bedre kvalitet og effektivitet, og faktisk ønsker å jobbe for å gjøre sine medarbeidere bedre og liker å være mentorer for utviklere med mindre erfaring.

Interesse for Embedded-miljøet i Norge

Det primære målet er jo selvfølgelig å bygge EmLogic, samt å bygge en samarbeidskultur internt og en åpenhetskultur overfor kunder. Men vi ønsker også å bidra eksternt med kursing, gjesteforelesninger og presentasjoner på konferanser. Våre utviklere skal være stolte av å jobbe i EmLogic, og alt vi driver med skal lyse Embedded kvalitet lang vei.

Vi gleder oss 🙂

Author