Nye FPGA og Embedded SW utviklere tilgjengelig fra 1. august

Stor forespørsel etter utviklere

Mange bedrifter sliter med å finne utviklere innen Embedded Software og FPGA. Behovet for utviklere har aldri vært større, og mange prosjekter risikerer å bli forsinket dersom de ikke får tak i rett kompetanse.

Midt opp i dette har EmLogic klart å tiltrekke seg en rekke dyktige og erfarne utviklere. Det er vel da kanskje ikke så merkelig at alle så langt har vært reservert til kundeoppdrag lenge før de har kommet inn. Selv våre nye utviklere som starter 1. juni er allerede reservert av kunder.

EmLogic snart Norges ledende designsenter innen Embedded

Men vi vokser meget raskt, og får med enda flere nye medarbeidere fra 1. august, – og det er såpass langt fram at noen fremdeles er ledige. Vi får inn flere utviklere på både SW og FPGA, alt fra nesten ferske til godt erfarne prinsipaler.

EmLogic har ambisjon om å bli Norges ledende designsenter i løpet av kort tid, og vi er allerede langt på vei til å nå det målet. Vår spesialisering på kun Embedded Systems (SW, HW og FPGA) gir mange fordeler for kundene våre i form av både spesialisering på metodikk for Embedded og en sterk kompetansebygging. Begge deler basert på en unik kompetanse- og erfaringsplattform der nesten halvparten av utviklerne er godt erfarne prinsipaler.

Stabilt og dyktig team – med fokus på kundene

I EmLogic blir alle nye medarbeidere også store medeiere. Det gjør at interessen for å bygge Norges ledende Designsenter er enda større, at vi får et stabilt team og at kundene kommer enda mer i fokus.

Si fra ASAP om dere trenger hjelp

Vi har så langt sett alle våre nye medarbeidere bli slukt av kunder lenge før de har startet aktivt – og det uten noen salgsinnsats i det hele tatt. Nå kjører vi et lite salgs-stunt i god tid før ferien, så dersom noen har behov for utviklere innen Embedded Software eller FPGA er det viktig å ta kontakt så raskt som mulig…

Author