De beste utviklerne er gode arkitekter

Utfordrende kompleksitet og tidspress Embedded systemer blir stadig mer komplekse, og utvikling av slike systemer krever innsats fra stadig flere fagdisipliner. For å lykkes må utviklere kunne faget sitt godt, og de må også kunne se det i sammenheng med andres fag. Å være racer i programmeringsspråk, kodekonvensjoner og verktøy er ikke dumt, men det […]