Number representation in Digital Signal Processing

Number representation in Digital Signal Processing Av Espen Flo Eriksen Digital Signal Processing (DSP) systems that perform a specific and continuous processing task are often implemented in FPGA or ASIC technology. Beyond defining the algorithms and functions to be performed, the designer must also select how the numbers in the system are represented. Floating-point representation […]

Utvikling av DSP-systemer

Utvikling av DSP-systemer Av Espen Flo Eriksen Stadig flere signalbehandlings-funksjoner implementeres i det digitale domenet (Digital Signal Processing – DSP). Dette kan være systemer innen for eksempel kommunikasjon, sensorer eller kontrollsystemer. I DSP-systemer håndteres mange ulike effekter, og her skal vi vurdere noen av disse. Kvantisering er ofte den første faktoren man tenker på, men […]